Download hier de garantievoorwaarden in .pdf
Download hier de BRL normering in .pdf

KLACHTENPROCEDURE


Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.

 

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

GARANTIEVOORWAARDEN


Garantie
Vlakkedeur.nl garandeert gedurende een periode van 2 jaren na factuurdatum dat de door haar geleverde binnendeuren geschikt zijn om duurzaam te worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, en zulks onder de hierna volgende voorwaarden:

- de garantie geldt mits de deur(en) binnen 1 week na levering voorzien is/zijn van een verflaag met een droge laagdikte van minimaal 130 mµ (totaal).

- de garantie bij visuele afwijkingen wordt getoetst via de BRL normering. Dit document is op vlakkedeur.nl te downloaden.

- de garantie geldt uitsluitend voor:

* hinderlijke gebreken ten gevolge van materiaal-, constructie- en behandelingsfouten, echter met uitsluiting van kleur- en structuurafwijkingen in het hout, en van kleine oppervlakte- en droogtescheurtjes, welke in een natuurproduct als hout aanvaardbaar worden geacht.

* de vervormingen welke de hierna genoemde tolerantie overschrijden:

** voor de kromming, gemeten loodrecht op het deurvlak: 6 mm t/m deurmaat 1200 x 2400 mm en 9 mm t/m deurmaat 1200 x 3000 mm

** voor de scheluwte van de deur in gesloten toestand: 6 mm t/m deurmaat 1200 x 2400 mm en 9 mm t/m deurmaat 1200 x 3000 mm

- de koper die aanspraak op de garantie wenst te maken, dient ten genoegen van Frank van den Boomen deuren te kunnen bewijzen dat aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan.

- bij beoordeling van klachten inzake vervorming dient het vochtgehalte aan beide zijden in de deur gelijk te zijn.

- de garantie houdt in herlevering of het herstel (naar keuze deurenproducent) van de betreffende deur(en) inclusief het aanbrengen van een grondverfsysteem. Niet in de garantie opgenomen zijn eventuele bijkomende kosten zoals het demonteren en verwijderen van de oude deur, het plaatsen van de nieuwe deur, het eventueel overzetten van gemonteerd glas en het schilderen van de nieuwe deur. Een en ander zal tevens volledige kwijting voor vlakkedeur.nl inhouden.

Al onze leveringen geschieden volgens de laatst gedeponeerde algemene voorwaarden bij de KvK te Eindhoven. De algemene voorwaarden liggen te allen tijde ter inzage in ons bedrijf of worden op verzoek door ons toegezonden.

 4 weken levertijd op
      maatwerkdeuren

 Veilig online bestellen

 Eigen productie

 Inmeetservice op locatie

 Afhalen in Someren
      levering in overleg
      mogelijk

© 2023 - 2024 vlakkedeur.nl | sitemap | rss